Skip to Content

Plastikkirurgisk avdelning

På vår klinik i Malmö har vi erfarna läkare och specialister inom plastikkirurgi. Kliniken är topputrustad och en av Sveriges modernaste. Vi tar emot patienter med remiss från sjukvården.

Här i Malmö finns en samlad gedigen och bred specialistkompetens just inom plastikkirurgi, där vi erbjuder och utför avancerad kirurgi i högteknologiska operationssalar.

Vårdavtal med Region Skåne

Aleris Specialistvård och Plastikkirurgi ingick 1 juni 2016 ett vårdavtal med Region Skåne i offentlig regi beträffande operation av buk- och bröstreduktion. Syftet med uppdraget är att vi inom Aleris Specialistvård ska kunna erbjuda patienter möjlighet till utredning, behandling och operation på lika villkor med god tillgänglighet. Detta efter genomgången Obesitaskirurgi eller genom egen massiv viktminskning. Avtalet omfattar patienter över 18 års ålder, övre åldersgräns efter medicinsk bedömning.

Region Skåne har riktlinjer ock kriterier vilka måste uppfyllas för att man skall vara en kandidat för operation, vänligen se Kriterier bröst och bukreduktion. Som patient kan du (då du uppnått viktstabilitet i minst 6 månader samt uppfyller nämnda kriterier) söka till oss genom vårt vårdavtal via remiss från din vårdcentral eller via Egenremiss, varefter vi kallar dig för information samt bedömning.

 

Aleris avslutar verksamheten för estetisk plastikkirurgi i Malmö.

Vi tackar för denna tid och för att du har valt att vara patient hos oss. Har du frågor om din journal eller andra funderingar? Välkommen att kontakta oss på plastikkirurgimalmo@aleris.se eller 010-169 00 00 så hjälper vi dig. Vi fortsätter att ta emot patienter som kommer till oss via remiss inom sjukvården.

Har du någon fundering så tveka inte att kontakta oss, vi svarar så gärna!


Back to top