Skip to Content

Plastikkirurgisk avdelning

På vår klinik i Malmö har vi erfarna läkare och specialister inom plastikkirurgi. Kliniken är topputrustad och en av Sveriges modernaste. Vi tar emot patienter med remiss från sjukvården.

Här i Malmö finns en samlad gedigen och bred specialistkompetens just inom plastikkirurgi, där vi erbjuder och utför avancerad kirurgi i högteknologiska operationssalar.

Vårdavtal med Region Skåne

Aleris Specialistvård och Plastikkirurgi ingick 1 juni 2016 ett vårdavtal med Region Skåne i offentlig regi beträffande operation av buk- och bröstreduktion. Syftet med uppdraget är att vi inom Aleris Specialistvård ska kunna erbjuda patienter möjlighet till utredning, behandling och operation på lika villkor med god tillgänglighet. Detta efter genomgången Obesitaskirurgi eller genom egen massiv viktminskning. Avtalet omfattar patienter över 18 års ålder, övre åldersgräns efter medicinsk bedömning.

Region Skåne har riktlinjer och kriterier vilka måste uppfyllas för att man skall vara en kandidat för operation, vänligen se kriterier bröst och bukreduktion.

Som patient kan du (då du uppnått viktstabilitet i minst 6 månader samt uppfyller nämnda kriterier) söka till oss genom vårt vårdavtal via remiss från din vårdcentral eller via egenremiss, varefter vi kallar dig för information samt bedömning.

Skriv en egenremiss i våra e-tjänster.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på telefon 010-169 00 00 eller via våra e-tjänster.

Back to top