Skip to Content

Våra specialister på ätstörning

Ätstörningar och problem med mat är en utbredd utmaning i dagens samhälle. Tyvärr söker många inte hjälp i tid och tillgången till högkvalitativ ätstörningsbehandling är begränsad. Vår filosofi är att erbjuda omsorgsfull och evidensbaserad behandling av hög kvalitet – skräddarsydd efter varje individuell patients behov.
Vi vet att man kan få bra hjälp och att det går att bli fri och leva ett bra liv utan ätstörda tankar och beteenden. Vi har träffat många som tagit sig igenom denna problematik och lever ett bra liv som inte är begränsat av negativa tankar om kroppen, maten och vikten.
Hos oss är alla välkomna. Du ska känna dig välkommen hos oss och vi kommer göra vårt bästa för att du ska känna dig trygg och att vi tillsammans kan skapa en behandlingsplan för dig som du känner dig delaktig i och tror på.

Back to top