Skip to Content

Aleris Psykiatri Avdelning 150

Aleris Psykiatri avdelning 150 är en vårdavdelning med inriktning psykossjukdomar för personer över 18 år boende i Danderyd, Täby, Vallentuna, Lidingö, Vaxholms och Åkersberga.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Logga in för säker kontakt med mottagningen.
+ SE FLER E-TJÄNSTER

Aleris-Psykiatri-Avdelning.jpg

Avdelning 150 är en vårdavdelning för heldygnsvård för personer med psykossjukdom. Här arbetar sjuksköterskor, skötare, kuratorer och läkare. Behandling sker i samråd med patienten tillsammans med öppenvård. På avdelningen finns ett mobilt team (MÖT 150) som kan följa upp i samråd med öppenvården efter utskrivning samt stötta patienten i hemmet under längre perioder.

Klicka här för att se patientavgifter. 

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Önskar du bli kontaktad av avdelningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 
Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top