Skip to Content

Patientinformation - förberedelser

Här har vi samlat patientinformation och förberedelser på olika språk.

Svenska

Information

INFORMATION OM GASTROSKOPIUNDERSÖKNING_SVENSKA.pdf

INFORMATION OM KOLOSKOPIUNDERSÖKNING_SVENSKA.pdf

INFORMATION OM SIGMOIDEOSKOPIUNDERSÖKNING_SVENSKA.pdf

Förberedelser gastroskopi och koloskopi

FÖRBEREDELSER INFÖR GASTROSKOPI OCH KOLOSKOPI MED PICOPREP MED LÄTTNARKOS_svenska.pdf

FÖRBEREDELSER INFÖR GASTROSKOPI OCH KOLOSKOPI MED PICOPREP_Svenska.pdf

FÖRBEREDELSER INFÖR GASTROSKOPI OCH KOLOSKOPI MED VISTAPREP_ LAXABON MED LÄTTNARKOS_svenska.pdf

FÖRBEREDELSER INFÖR GASTROSKOPI OCH KOLOSKOPI MED VISTAPREP_LAXABON_svenska.pdf

Förberedelser koloskopi

FÖRBEREDELSER INFÖR KOLOSKOPI MED PICOPREP MED LÄTTNARKOS_svenska.pdf

FÖRBEREDELSER INFÖR KOLOSKOPI MED PICOPREP_svenska.pdf

FÖRBEREDELSER INFÖR KOLOSKOPI MED VISTAPREP_LAXABON MED PROPOFOLNARKOS_svenska.pdf

FÖRBEREDELSER INFÖR KOLOSKOPI MED VISTAPREP_LAXABON_svenska.pdf

 

Arabiska

Förberedelser

FÖRBEREDELSER INFÖR KOLOSKOPI MED VISTAPREP_arabiska_2018_ah.pdf

FÖRBEREDELSER_GASTRO_KOLO__LAXABON_ARABISKA_2018_AH.pdf

Dari

Information

INFORMATION_GASTROSKOPI_DARI_2018_AH.pdf

Engelska

Förberedelser

FÖRBEREDELSER_GASTRO_KOLO__LAXABON_ENGELSKA_2018_AH.pdf

FÖRBEREDELSER_KOLOSKOPI_ENGELSKA_2018_AH.pdf

Farsi

Information

INFORMATION_GASTROSKOPI_FARSI_2018_AH.pdf

 

Serbokratiska

Information

INFORMATION_GASTROSKOPI_SERBOKRATISKA_2018_AH.pdf

Persiska

Förberedelser

FÖRBEREDELSER KOLOSKOPI MED VISTAPREP_PERSISKA_SABB_2018_AH.pdf

Polska

Information

INFORMATION_GASTROSKOPI_POLSKA_2018_AH.pdf

 

Somaliska

Information

INFORMATION_GASTROSKOPI_SOMALISKA_2018_AH.pdf

Förberedelser

FÖRBEREDELSER_KOLOSKOPI_VISTAPREP_SOMALI_2018_AH.pdf

 

Spanska

Information

INFORMATION_GASTROSKOPI_SPANSKA_2018_AH.pdf

Förberedelser

FÖRBEREDELSER INFÖR KOLOSKOPI MED VISTAPREP_SPANSKA_2018_AH.pdf

 

 

Back to top