Skip to Content

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum finns på Sabbatsberg, centralt i Stockholm. Här erbjuder vi flyg- och dykmedicinska undersökningar och utfärdande av medicinska intyg.

Vår flyg- och dykmedicinska enhet utför undersökningar inom alla områden där individen utsätts för onormalt höga påfrestningar. Till oss kan yrkesdykare, privatflygare, yrkespiloter, flygvärdinnor, elitidrottare, privatpersoner med flera komma för medicinska undersökningar.

Viktig information från Transportstyrelsen angående covid-19 (länk till Transportstyrelsens hemsida/flygmedicin)

Det finns många områden där individer utsätts för onormalt höga påfrestningar eller utför ett arbete som ställer särskilt höga krav på individens fysiska och psykiska status. Några exempel är flyg, dykeri, elitidrott, fallskärmshoppning, mast- och stolparbete, rök- och kemdyk, arbete med vibrationsexponering och nattarbete. Vi har mycket erfarna specialister inom samtliga aktuella områden. 

Aeromedical Centre

Vi är ett av landets två certifierade Aeromedical Centre (AeMC) och har Transportstyrelsens godkännande att utföra förstagångsundersökningar på blivande trafikpiloter enligt EASA (European Aviation Safety Authority). För att bli yrkespilot krävs att man genomgår medicinska tester vid ett AeMC.

Vi utfärdar också alla typer av medicinska intyg.

 


Back to top