Aleris Flyg- och dykmedicinskt centrum

Dyk

Privat

Vi genomför alla typer av dykmedicinska undersökningar på både yrkesdykare och blivande sportdykare. Till våra kunder hör, förutom privatpersoner, personal från bland annat räddningstjänsten, kustbevakningen och polisen.

För grupper av yrkesdykare erbjuder vi en sammansättning av medicinska undersökningar och tjänster, inklusive planering och uppföljning. Våra dykläkare har lång erfarenhet från såväl civil som militär dykning.

Yrkesdykare

Vi är godkända att genomföra intygsundersökningar för yrkesdykare. I undersökningen ingår:

  • läkarundersökning utförd av dykläkare
  • arbets-EKG, om så erfordras
  • blodprov (Hb, blodfetter), om så erfordras
  • hjärt-lungröntgen, om så erfordras
  • spirometri
  • urinprov.

Sportdykare

Padi/sportdykarundersökning omfattar:

  • läkarundersökning utförd av dykläkare
  • urinprov
  • spirometri och andra undersökningar vid behov.

Inför besöket