Skip to Content

Aleris Klinisk Fysiologi Sabbatsberg

Aleris Klinisk Fysiologi Sabbatsberg finns på Sabbatsbergs sjukhus, centralt i Stockholm. Vi utför klinisk fysiologi (hjärt-, kärl- och lungundersökningar).

Behövs remiss för att göra en undersökning?

Ja, du behöver en remiss från din husläkare för att undersökningen ska omfattas av vårt avtal med Region Stockholm. När vi tagit emot remissen så får du en kallelse till oss så fort vi bokat en tid åt dig.

Du som inte tillhör Region Stockholm har också möjlighet att komma till oss. Förutsättningarna är olika inom de olika regionerna, ibland kan vi behöva en betalningsförbindelse från hemmaregionen. Ta gärna kontakt med dem för information om vad som gäller just dig.

Det går även att komma till oss för undersökning på eget initiativ, utan remiss, men då får du bekosta undersökningen själv. 

Vad har ni för väntetider?

Här hittar du våra väntetider.

Vad kostar det?

Fr o m den 1 april 2022 är ditt besök hos oss kostandsfritt. Läs mer om regionens regelverk kring patientavgifter här.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt regelverket för patientavgifter vid uteblivet besök utan giltigt skäl.

 

Välkommen till oss!

Back to top