Skip to Content

Aleris Gastromottagning City

På Aleris Gastromottagningen City erbjuder vi en komplett öppenvårdsmottagning för patienter med mag-tarm sjukdomar. För att komma till oss behövs remiss från din husläkare. Från och med den 18 september välkomnar vi alla patienter till våra nya lokaler på Drottningholmsvägen 30.

gastromottagning-city.jpg

Vi erbjuder utredning och behandling för mag-tarm sjukdomar som hör till den medicinska gastroenterologin, där symtom som ont i magen, diarré, förstoppning, svullen mage etc. är vanliga symtom.

Exempel på sjukdomar som kan handläggas och behandlas är Inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Ulcerös colit och Crohns sjukdom), Funktionella mag-tarm sjukdomar (t.ex. IBS, funktionell dyspepsi), glutenöverkänslighet och magsår.

Vi kan ge all typ av medicinsk behandling (även avancerad biologisk behandling) men även icke medicinsk behandling som kostbehandling via dietist och psykologisk behandling via psykolog enligt de senaste vetenskapliga rönen.  På Gastromottagningen City finns medarbetare som är aktiva forskare med forskningsanknytning såväl till Karolinska institutet som till Sahlgrenska akademin.

Här följer en lista beskrivande vårt huvudsakliga vårdutbud:

  • Läkarbesök för utredning och behandling.
  • Egen endoskopienhet belägen i samma lokal som mottagningen där patienten vid behov blir undersökt som led i sin utredning av samma läkare som hen träffat på mottagningsbesöket.
  • Dagavdelning under ledning av sjuksköterskor med specifik kompetens att ge avancerad läkemedelsbehandling (så kallad biologisk behandling) till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
  • Dietistkonsultation och kostbehandling hos vår erfarna gastro-dietist. Även så kallad ”low-FODMAP behandling” vid IBS (Irritabel tarm syndrom). Kostbehandling vid IBS kan även ges i gruppformat där dietisten träffar 6-8 patienter i grupp vid 6 tillfällen.
  • KBT (kognitiv beteende terapi) för IBS hos våra erfarna mag-tarm psykologer, denna behandling erbjuds både individuellt och i grupp där 6-8 patienter träffar behandlande psykolog vid 10 tillfällen. Hos våra psykologer kan även annan mag-tarm relaterad problematik med behov av psykologhjälp hanteras.
  • IBS-skola. Här träffas 8-10 patienter med IBS för patientutbildning kring sin sjukdom i grupp vid 3 tillfällen. Såväl läkare som psykolog, dietist och sjuksköterska är involverade i IBS-skolan.

Back to top