Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas. Därför har vi valt att arbeta med aktiv stöttning av anhöriga, och vi är lika tillgängliga för dem som för dig - dygnet runt, året runt.

37010929-närståendekontakt-1300x600.jpg