Din vårdplan

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina närstående. Vårdplanen innehåller mål för vården efter dina besvär och behov. Du görs delaktig i alla beslut för att säkerställa att dina förväntningar och önskemål rörande din vård tas i beaktande.