Skip to Content

Vård hos oss


Din vårdplan

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga.

Läs mer >

37010929-närståendekontakt-1300x600.jpg

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas.

Läs mer >


Back to top