Inför operation

Operationstiden och information får du i din kallelse. Vänligen observera att tiden som anges är en inställelsetid, detta innebär att det kan bli väntetid på plats.