Skip to Content

Aleris Psykiatri Åkersberga

Aleris Psykiatri Åkersberga är en allmänpsykiatrisk mottagning som erbjuder planerad psykiatrisk specialistsjukvård till personer över 18 år huvudsakligen boende i Österåkers kommun.

Foto entré.jpg


Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Som patient genomgår du en bedömning av läkare, psykolog och sjuksköterska som tillsammans med dig planerar din vård.

Vårdplaneringen kan bestå av

  • psykologisk -och farmakologisk behandling,
  • fördjupad psykologisk bedömning,
  • neuropsykiatrisk utredning,
  • medicinsk omvårdnad och
  • rehabilitering.

Ett team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska och vid behov arbetsterapeut ansvarar för din vård i öppenvårdspsykiatri. Våra psykologiska behandlingar sker såväl individuella som i grupp. Vi erbjuder även psyko-pedagogiska interventioner vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


Vad kostar det?

Det är patientavgifterna i Region Stockholm gäller hos oss.


Boka om eller avboka

Det finns två sätt att boka om eller avboka.


Förnya recept

Du kan förnya ditt recept via 1177.


Kontakta mig

Du kan skicka oss ett meddelande via 1177 så återkommer vi till dig under vanliga öppettider.


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top