Skip to Content

Aleris Psykiatri Kista

Aleris Psykiatri Kista är en allmänpsykiatrisk mottagning som riktar sig till personer över 18 år boende huvudsakligen i Rinkeby-Kista stadsdel.

Aleris-Psykiatri-Kista.jpg

Vid sidan av bedömning och behandling av psykiatriska sjukdomar som depression och ångest är personalen specialiserad på traumabehandling samt behandling av våldsutsatta kvinnor.

Här arbetar specialistläkare, psykologer, psykoterapeuter och sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av olika psykiatriska besvär. För patienter som har svårt att förstå och prata svenska anlitar vi professionella tolkar.

Mottagningen erbjuder bedömning och utredning av olika psykiatriska frågeställningar som till exempel depression, ångesttillstånd och neuropsykiatrisk problematik. Hög kompetens och gott bemötande kännetecknar personalen

Klicka här för att se patientavgifter

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 

Öppen mottagning (drop in)

Drop in är för dig som har en pågående kontakt hos oss och behöver receptförnyelse av centralstimulantia eller inställning/justering av centralstimulantia.

För att skydda patienter och personal från att bli sjuka vill vi minska antalet patienter i väntrummet. Vi vill därför att du ringer innan du kommer så av vi kan boka in dig på en tid under nedan angivna drop-in-tider.

Onsdagar kl. 16-17.30
Torsdagar kl. 9.00-11.00
Torsdagar kl. 13.00-16.00

Om du inte kan någon av dessa tider kan du istället ringa receptionen eller kontakta oss via 1177.

Inför besöket på drop in är det bra om du vet vilket preparat och vilken dos du använder. Hör gärna av dig 1-2 veckor innan ditt recept behöver förnyas. Ditt besök beräknas ta ca 10-15 minuter, men det kan uppstå väntetid. Har du frågor som rör sjukskrivning eller övrig behandling måste du boka ett besök. 

När du kommer till receptionen får du fylla i några blanketter. Sedan får du träffa en sjuksköterska som kontrollerar ditt blodtryck, puls och vikt. 

 

 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top