Skip to Content

Aleris Psykiatri Rinkeby

För personer boende i Spånga-Tensta/Rinkeby-Kista stadsdel med allmänpsykiatriska symtom och utökat omvårdnadsbehov erbjuder vi behandling vid mottagningen i Rinkeby.

Aleris-Psykiatri-Rinkeby.jpg

Rinkeby psykosmottagning

Aleris Psykiatri Rinkeby ansvarar för psykosvården för personer över 18 år boende huvudsakligen i Spånga-Tensta och Kista-Rinkeby stadsdelar.

Sektionen för intensiv allmänpsykiatri

Sektionen för intensiv allmänpsykiatri, SIA, är ​ett specialistteam för dig som har ett utökat omvårdnadsbehov i kombination med allvarliga allmänpsykiatriska besvär. ​I SIA arbetar specialistläkare, ​psykologer, kurator, arbetsterapeut, ​fysioterapeut, hälsopedagog, sjuksköterskor och skötare.

Vi erbjuder olika typer av kvalificerad ​utredning och behandling såsom​ neuropsykiatrisk utredning, farmakologisk behandling, ​psykologisk behandling, nätverks- och familjearbete, ​fysioterapeutisk behandling, livsstilsinriktad behandling samt arbetsterapeutinsatser. Vi deltar även i samordning kring individanpassat stöd till arbete.

Alla patienter får en ansvarig läkare samt en ​fast vårdkontakt. ​Behandlingsarbetet sker i tätt samarbete mellan patient och övriga teamet utifrån vårdplan.

 

Klicka här för att se patientavgifter. 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 

 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top