Skip to Content

Aleris Psykiatri Lidingö Psykos

Aleris Psykiatri Lidingö är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som ansvarar för psykosvården för personer över 18 år boende huvudsakligen i Lidingö Stad.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Aleris-Psykiatri-Lidingo-psykos.jpg

Här arbetar specialistsjuksköterskor, specialistläkare, administratör samt kurator, de flesta med mångårig erfarenhet av olika psykiatriska besvär.

Vi bedömer, utreder och behandlar personer främst med psykossjukdom och/ eller autismspektrumtillstånd med lägre funktionsnivå och komplexa behov.  Till oss kan man komma för mottagningsbesök, men vi arbetar flexibelt och gör även hembesök till våra patienter när behov av detta finns. Dessutom har vi ett nära samarbete med Hälsomottagningen /socialpsykiatrin  och Beroendemottagningen på Lidingö.

Mottagningen har gruppverksamhet med grupper bland annat inom bild, motion och hälsa. Vi erbjuder rökavvänjning med diplomerad tobaksavvänjare och vi har tillgång till träningsmaskiner på mottagningen. Vi har en hel del fokus på vikten av fysisk aktivitet och livsstilens betydelse för det psykiska måendet. Vi arbetar med personcentrerad vård och sätter individen i centrum. För oss är det viktigt att varje patient får vara så delaktig som möjligt i sin egen vård.

Mottagningen ligger centralt vid Torsvikstorg på Lidingö och du kommer i kontakt med oss via remiss från annan vårdgivare. För patienter med behov anlitar vi professionell tolk.  

Klicka här för att se patientavgifter. 

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top