Skip to Content

Aleris Psykiatri Vallentuna Psykos

Vallentuna, allmänpsykiatrisk mottagning med integrerad psykosvård

Aleris Psykiatri Vallentuna är en öppenvårdspsykiatrisk mottagning för allmänpsykiatriska tillstånd samt psykossjukdomar. Vi vänder oss till Dig som är över 18 år.

Aleris-Psykiatri-Vallentuna.jpg

Vi som arbetar här är specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, skötare, arbetsterapeuter och sjukgymnast - alla med mångårig erfarenhet av psykiatriska besvär. Vi bedömer, utreder och medicinerar psykiatriska tillstånd samt erbjuder samtalsbehandling och terapeutiska insatser, både enskilt och i grupp. För dig som har svårt att förstå eller prata svenska anlitar vi professionella tolkar. Du kommer i kontakt med oss genom remiss från annan vårdgivare eller genom att göra en egenanmälan på mottagningens telefonnummer. 

Klicka här för att se patientavgifter. 

 

Sjuksköterskerådgivning

Har du en pågående kontakt hos oss har Du har möjlighet att komma i kontakt med en sjuksköterska vid frågor angående din medicinering eller behandling. Ring mottagningen så ringer en sjuksköterska upp dig snarast möjligt. 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 

 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top