Skip to Content

Personlig assistans

Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Tillsammans med dig och dina assistenter vill vi säkerställa att assistansen utformas och anpassas efter dina önskemål, att du får den service du behöver och att hela din assistans tas om hand på ett professionellt sätt. Verksamheten bygger på delaktighet, kunskap, närhet och förebilder.

Broschyr

Personlig assistans

 

Checklista hjälpbehov

Aleris Rehab Station Stockholm har utarbetat en checklista som hjälp att förbereda dig när du ansöker om personlig assistans.

Ladda ner dokument

PA-Tips

Hemsidan Personlig Assistans-tips samlar in, dokumenterar och sprider värdefulla tips mellan assistansanvändare.

Tipsen kan beröra allt inom assistans, såsom förflyttningar, resor, metoder, prylar och allt annat som innebär praktisk assistans. Men även mer känsliga händelser som hur man hanterar konflikter, arbetsleder i svåra situationer eller hur man behåller en bra relation till sina assistenter.

Till patips.se

   

Kompetensutveckling

På Rehab Station Assistans tar vi ansvar för att våra personliga assistenter får den kunskap och fortbildning som krävs för att de ska kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt.

Läs mer

Utbildningar

Rehab Station Assistans erhåller många olika typer av utbildningar via Rehab Station Academy. Alla våra utbildare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom sin profession och område.

Läs mer
Back to top