Skip to Content

Aleris ASIH Sollentuna

Vi utför avancerad sjukvård i hemmet där vi tar hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser, som annars bara ges inom slutenvården.

Den medicinska vården kan jämställas med sjukhusvård och hembesöken i ASIH är kostnadsfria. Vi har även vårdavdelningar dit våra ASIH-patienter har företräde. Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter.

Hos oss ska alla känna trygghet.

Vi erbjuder dig en trygg, kompetent och respektfull vård - utifrån dina unika behov. Våra arbetssätt bygger på delaktighet med dig som patient och ett av verktygen är att du är med och dokumenterar i din egna journal. 

Vi arbetar i multiprofessionella team där det ingår läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor. Med hög kompetens och tillgänglighet har vi som målsättning att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga välbefinnande för våra patienter samt ge stöd till närstående.

Vi arbetar för att optimera välbefinnandet hos varje patient. Med hjälp av bred kompetens möter vi varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en väl grundad metod.

Att vårdas i sitt eget hem

Som patient är det värdefullt att få möjlighet att vara kvar hemma trots svår sjukdom eller behov av palliativ vård. Detta är fullt möjligt genom att bli ansluten till ASIH genom remiss från din ansvariga läkare. Vi utför kvalificerad medicinsk vård dygnet runt under årets alla dagar.

Genom vårt multiprofessionella team vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg, säker och god vård i hemmet. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för patienter och deras närstående. Vi strävar efter hög kontinuitet. Alla i teamet har ett nära samarbete med varandra för att tillgodose patientens behov på bästa möjliga sätt. 


Ansvarsfullt-1360x600.jpg

Frågor och svar om ASIH

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård.

Läs mer >

Information.jpg

Vårdval ASIH - ansökan om oss som din vårdgivare

Du ska alltid känna dig Trygg och Välkommen till oss. Du väljer vårdgivare genom att att fylla i en ansökan.

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >


Back to top