Skip to Content

Tänk på att alla tidsangivelser är ungefärliga. Det som styr den successiva progressionen avseende belastning och träning är svullnad och smärta samt graftets läkningsfas.

Jogging och stötbelastning får påbörjas tidigast efter 3 månader, förutsatt att tillräcklig muskelfunktion/ styrka har uppnåtts. Stegring av träning bör ske i samråd med din fysioterapeut.

Vid eventuella frågor når du oss enklast via 1177 Vårdguiden, logga in med din e-legitimation. Klicka på ”Hitta och lägg till mottagning” och sök därefter på ”Aleris Sabb Ortopedi/idrott Sabbatsberg”.
Du når oss även på telefon 08-123 193 15.

Om sidan

Senast uppdaterad: 2024–01–25

Back to top