Skip to Content

Aleris Ultragyn

För remittenter

Aleris är en stor privat vårdgivare i Region Stockholms vårdval. Vi tar emot patienter för gynekologiska utredningar, behandlingar och graviditetsultraljud.


Remiss till gynekolog

Vi utför gynekologiska utredningar och behandlingar, samt enklare gynekologiska ingrepp i dagkirurgi. Vi tar emot remisser via TakeCare. Det går också bra att skicka via post.

Det ska tydligt framgå:

  • vad patienten har för besvär
  • hur länge patienten har haft besvär
  • om någon annan typ av behandling har gjorts tidigare
  • om tolk behövs och i så fall på vilket språk

 

Remiss för graviditetsultraljud

Alla barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i Stockholm kan skicka remiss till Ultragyn för graviditetsultraljud. Alla dessa ultraljud utförs av specialistutbildade barnmorskor. Du skickar enklast remissen via Obstetrix.

Back to top