Skip to Content

Operation Stockholm

På Aleris Ultragyns operationsavdelning utför vi mindre dagkirurgiska ingrepp.

Om sidan

Senast uppdaterad 2023-10-16

Ansvarig:

Åsa Edberg, verksamhetschef

Granskare:

Anna-Karin Hammarlund, enhetschef

Back to top