Skip to Content

Aleris Psykiatri Kista Unga Vuxna

Mottagningen för unga vuxna i Kista riktar sig till dig som är mellan 18 och 25 år boende i Spånga-Tensta eller Rinkeby-Kista stadsdel.

Aleris-Psykiatri-Kista-Unga-Vuxna.jpg

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och läkare. Första gången du kommer på besök gör vi en basutredning för att ta reda på vilken psykisk ohälsa du har och hur den påverkar dig i din vardag.
Kompetens finns för både kognitiv beteendeterapi och psykodynamiskt inriktad behandling

Till oss kan du få komma snabbt om du behöver det. Vi erbjuder en första tid inom 14 dagar. Mottagningen ligger nära Kista Galleria.

Du som inte bor i området kan också söka vård hos oss enligt frivalsprincipen.

Klicka här för att se patientavgifter

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 

Öppen mottagning (drop in)

Drop in är för dig som har en pågående kontakt hos oss och behöver receptförnyelse av centralstimulantia eller inställning/justering av centralstimulantia.

För att skydda patienter och personal från att bli sjuka vill vi minska antalet patienter i väntrummet. Vi vill därför att du ringer innan du kommer så av vi kan boka in dig på en tid under nedan angivna drop-in-tider.

Onsdagar kl. 14.00-18.00

Om du inte kan någon av dessa tider kan du istället ringa receptionen eller kontakta oss via 1177.

Inför besöket på drop in är det bra om du vet vilket preparat och vilken dos du använder. Hör gärna av dig 1-2 veckor innan ditt recept behöver förnyas. Ditt besök beräknas ta ca 10-15 minuter, men det kan uppstå väntetid. Har du frågor som rör sjukskrivning eller övrig behandling måste du boka ett besök. 

När du kommer till receptionen får du fylla i några blanketter. Sedan får du träffa en sjuksköterska som kontrollerar ditt blodtryck, puls och vikt. 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top