Skip to Content

Fysioterapimottagning

Våra erfarna fysioterapeuter på Aleris Elisabethsjukhuset hjälper dig i din rehabilitering i samband med operation.

Våra fysioterapeuter har lång erfarenhet av rehabilitering i samband med axeloperationer, knäoperationer samt ryggoperationer.

I samband med din operation träffar du som regel en fysioterapeut för att få instruktioner om hur du ska träna och vad som är viktigt att tänka på efter din operation.

Back to top