Kvalitetsuppföljning och forskning

En av de mest besvärliga komplikationer efter ortopedisk kirurgi är infektioner.

es_operationssal1200x500.jpg