Skip to Content

Rehab för handpatienter

En mycket viktig del inom utredning och behandling av handkirurgiska besvär och sjukdomar utförs av en handterapeut.

Bra resultat

Samarbetet mellan handkirurg och handrehab är mycket viktigt inom handkirurgi för att nå det bästa resultatet. Därför har vi en egen handterapeut på Elisabethsjukhuset.

Handterapeuten bidrar med bedömning av handfunktion, ger råd gällande handträning och ergonomi samt provar ut lämpliga handbandage (ortoser).

Handkirurgen remitterar patienten till handterapeut vid behov. För att få en så bra funktion i sin hand att operation kan undvikas räcker det ofta att ändra eller förbättra sättet att använda sin hand på, att få råd om hjälpmedel och prova ut lämpligt bandage. När handterapeutisk behandling inte hjälper kan operation bli en möjlig lösning.

Patientinformation

Efter genomförda handoperationer får alla patienter skriftliga träningsprogram att utföra hemma. Vid mindre komplicerade operationer kan man klara sin träning själv. Vid mer komplicerade operationer eller vid behov remitteras patienten till handrehab för efterföljande rehabilitering.

Träningsinstruktioner, behandling av svullnad och ärr samt utprovning av handbandage kan ingå i rehabiliteringen. Du som patient har själv har ett stort ansvar när det gäller den dagliga träningen.

 

Back to top