Skip to Content

IMG_2697Aleris_11200x700.jpg

Inför ditt besök

För att underlätta ditt besök hos oss på Närakut Nacka Aleris ser vi helst att du besöker oss med endast en anhörig i sällskap. Då vi på mottagningen har en stor andel infektioner, ökar risken för smittspridning ju fler personer som finns på mottagningen. Även ur patientsäkerhetsperspektiv är det en fördel om bara de närmast berörda förälder/anhöriga finns med vid besöket. Alla patienter är varmt välkomna till oss på Närakut Nacka, trots att vi inte hälsar med att ta i hand, detta för att minska risken för smittspridning. Till föräldrar med barn som har andningsbesvär och har egen Spacer (för inhalation i hemmet), uppmanas att ta med denna vid besöket. Vi kontrollerar här att den fungerar optimalt.

Läs mer >

IMG_2716Aleris_11200x700.jpg

Under besöket

Vi är en akutmottagning och det innebär att de svårast sjuka alltid får förtur. Därefter prioriterar vi små barn och gamla. Det betyder att någon som kom efter dig, kan komma in på sitt besök före dig. Om du har fått en tid för ditt besök och ändå får vänta, är orsaken att någon med en mer akut problematik än er, fått förtur. I väntrummet finns även patienter som väntar på ett bokat besök hos läkare eller sjuksköterska. Även det innebär att turordningen kan upplevas ojämn.

Läs mer >

472400-1200x500.jpg

Efter ditt besök

Har du akuta frågor efter ditt besök på Närakut Nacka och behöver komma i kontakt med oss så gör du det via 1177. Om din fråga inte är akut så vänder du dig till din vårdcentral.

Läs mer >


Back to top