Skip to Content

ASIH

En del av Aleris Närsjukvård

Avancerad sjukvård i hemmet på uppdrag av Region Stockholm

ASIH - Trygg och säker vård i ditt egna hem

Vi tar hand om svårt sjuka patienter som vill vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser, som annars bara ges inom slutenvården. Hembesöken i ASIH är kostnadsfria och den medicinska vården kan jämställas med sjukhusvård. 

Som patient är det värdefullt att kunna få möjlighet att vara kvar hemma trots svår sjukdom eller behov av palliativ vård. Detta är fullt möjligt genom anslutas till ASIH genom remiss från din ansvariga läkare. Vi utför kvalificerad medicinsk vård dygnet runt under årets alla dagar.

Genom våra multiprofessionella team vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg, säker och god vård i hemmet.

Vi har även vårdavdelningar dit våra ASIH patienter har företräde. Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter.

 

ASIH Område Söderort, Nacka och Värmdö

Inom kort öppnar vi upp ett nytt ASIH-team på Dalens sjukhus. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Roger Larsson, Verksamhetschef eller Suzanne Ridnert, Enhetschef.


ASIH Södertälje utökar uppdraget

Under försommaren flyttar vi till nya lokaler på Bangatan 6, Södertälje. Syftet med flytten är att vi ska få bättre tillgänglighet genom kollektiva färdmedel och då lättare kunna ta sig till lokalen.

I och med det nya läget är vår ambition att utöka teamet och kunna ge fler patienter en trygg och god vård i sina egna hem. 

Aleris ASIH startar nytt team på Dalens sjukhus

Nytt ASIH-team på Dalens Sjukhus

Inom kort startar vi upp Aleris ASIH Söderort i lokaler på Dalens sjukhus. Då med uppdrag för södra Stockholm, Nacka och Värmdö.

Läs mer >

Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

STELPA - Vi swipar med patienterna!

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

Vård genom oss - vårdval ASIH

Vårdval ASIH - ansökan om oss som din vårdgivare

Du ska alltid känna dig Trygg och Välkommen till oss. Du väljer vårdgivare genom att att fylla i en ansökan.

Läs mer >

Integritetspolicy

Integritetspolicy

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Information till dig som har besök från Aleris ASIH

Information kring Covid-19 till dig som får besök från Aleris ASIH-team

Du som inskriven i något av våra ASIH-team i norra eller södra länet har tillgång till vården via oss men vi behöver kanske förändra dina planerade besök. Vi vidtar nödvändiga åtgärder utifrån Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms riktlinjer och beslut.

Läs mer >


Lediga jobb

Lediga jobb

Här kan du se vilka tjänster som är lediga just nu. Välkommen med din ansökan!

Läs mer >

Att arbeta som läkare inom Aleris Närsjukvård

Att arbeta som läkare inom Aleris Närsjukvård

Som läkare har vi vana att arbeta i multidisciplinära team och i dialog med olika yrkeskategorier skapa de bästa förutsättningarna för patienten. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där Aleris värderingar, ansvarsfullt, enkelt, innovativt som vägleder oss i vårt dagliga arbete. 

Läs mer >

Är du intresserad av en sjuksköterskekarriär?

Att arbeta som sjuksköterska i Aleris Närsjukvård

Inom Aleris Närsjukvård finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Verksamheterna innefattar både specialiserad slutenvård och en stor öppenvård. Träffa våra sjuksköterskor som valt att arbeta inom några av våra verksamheter inom geriatrik, ASIH och palliativ vård med patienter som är multisjuka och har komplexa vårdbehov. Flera olika arbetsmiljöer som ger erfarenhet och kunskap i massor.

Läs mer >

Söker du ett jobb där du får vara delaktig på riktigt?

Vill du bli vår kollega?

Tillsammans skapar vi morgondagens bästa sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning. Tycker du att det låter spännande så tveka inte att kontakta oss!

Läs mer >

Vi söker sjuksköterskor och distriktssköterskor

Vill du jobba hos oss i Aleris ASIH, och möta patienterna i deras egna hem.

Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och som vill jobba med ett nära stöd från kollegor och team, men även dig som tycker om att arbeta självständigt.

Läs mer >

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Är du leg sjuksköterska och önskar nya möjligheter? Vår arbetsplats genomsyras av gott samarbete, god struktur, korta beslutsvägar. 

Läs mer >

Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

Aleris Närsjukvård

Ett unikt vårdkoncept tack vare kombinationen av specialiserade slutenvårdsenheter och öppenvårdsverksamhet.

Läs mer >


Ann-Louise Rönnblad

Verksamhets/Läkarchef

Verksamhetschef/Läkarchef, ASIH och Specialiserad Palliativ Slutenvård Nord

Anna Lundin

Enhetschef

Aleris ASIH Järfälla

Anna Nillbrand

Enhetschef

Aleris ASIH/SPSV Nord, Paramedicinska Enheten

Catrin Bredal-Hansen

Tf enhetschef

Aleris ASIH Huddinge och ASIH Botkyrka samt ASIH/SPSV Syd Paramedicin

Cecilia Ypevik

tf Enhetschef

Aleris ASIH Haninge Öst

Johan Lidemark

Enhetschef

Aleris ASIH Sollentuna och Västerort

Back to top