Skip to Content

ASIH

En del av Aleris Närsjukvård

Avancerad sjukvård i hemmet på uppdrag av Region Stockholm

ASIH - Trygg och säker vård i ditt egna hem

Vi tar hand om svårt sjuka patienter som vill vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser, som annars bara ges inom slutenvården. Hembesöken i ASIH är kostnadsfria och den medicinska vården kan jämställas med sjukhusvård. 

Som patient är det värdefullt att kunna få möjlighet att vara kvar hemma trots svår sjukdom eller behov av palliativ vård. Detta är fullt möjligt genom anslutas till ASIH genom remiss från din ansvariga läkare. Vi utför kvalificerad medicinsk vård dygnet runt under årets alla dagar.

Genom våra multiprofessionella team vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg, säker och god vård i hemmet.

Vi har även vårdavdelningar dit våra ASIH patienter har företräde. Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter.

 

ASIH Område Söderort, Nacka och Värmdö

Vårt ASIH-team på Dalens sjukhus, ASIH Söderort är nu i gång och tar emot patienter i Region Stockholms område 4. Under vintern kommer vi starta upp ett nytt team, ASIH Värmdö som då utgår från lokaler i Gustavsberg.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Roger Larsson, Verksamhetschef eller Victoria Grönblad, Enhetschef.ASIH-Väsby-sjuksköterska.jpg

Nya ASIH-team på Dalens Sjukhus och Värmdö/Gustavsberg

Aleris ASIH Söderort hittar du på Dalens sjukhus. Under vintern kommer teamen utökas med ASIH Värmdö. Vi tar emot patienter boende i södra Stockholm, Nacka och Värmdö.

Läs mer >

ASIH-Sjuksköterska-1360x600.jpg

Vård genom oss

Vårdvalet ger fler möjligheter att vårdas hemma. Oavsett vilken vårdgivare du väljer måste du fylla i en ansökan. Här kan du läsa mer >

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Stelpa-köpt-bild-beskuren-1267-x627.jpg

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

Information.jpg

Vårdval ASIH - ansökan om oss som din vårdgivare

Du ska alltid känna dig Trygg och Välkommen till oss. Du väljer vårdgivare genom att att fylla i en ansökan.

Läs mer >

Integritetspolicy

För att Aleris ska kunna ge god och säker vård behöver vi behandla personuppgifter. Ta gärna del av Aleris Integritetspolicy här.

Läs mer >

blockbild-handdesinfektion.jpg

Information kring Covid-19 till dig som får besök från Aleris ASIH-team

Du som inskriven i något av våra ASIH-team i norra eller södra länet har tillgång till vården via oss men vi behöver kanske förändra dina planerade besök. Vi vidtar nödvändiga åtgärder utifrån Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms riktlinjer och beslut.

Läs mer >


Teamet-runt-patienten-1300x600.jpg

Att arbeta som läkare inom Aleris Närsjukvård

Som läkare har vi vana att arbeta i multidisciplinära team och i dialog med olika yrkeskategorier skapa de bästa förutsättningarna för patienten. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där Aleris värderingar, ansvarsfullt, enkelt, innovativt som vägleder oss i vårt dagliga arbete. 

Läs mer >

vardavdel-26-1300x600.jpg

Att arbeta som sjuksköterska i Aleris Närsjukvård

Inom Aleris Närsjukvård finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Verksamheterna innefattar både specialiserad slutenvård och en stor öppenvård. Träffa våra sjuksköterskor som valt att arbeta inom några av våra verksamheter inom avancerad sjukvård i hemmet, basal hemsjukvård, geriatrik, närakuter, specialiserad palliativ vård och rehabilitering med patienter som är multisjuka och har komplexa vårdbehov. Flera olika arbetsmiljöer som ger erfarenhet och kunskap i massor.

Läs mer >

vardavdel-20-beskuren.jpg

Vill du bli vår kollega?

Tillsammans skapar vi morgondagens bästa sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning. Tycker du att det låter spännande så tveka inte att kontakta oss!

Läs mer >

Hembesök i ASIH

Vill du jobba hos oss i Aleris ASIH, och möta patienterna i deras egna hem.

Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och som vill jobba med ett nära stöd från kollegor och team, men även dig som tycker om att arbeta självständigt.

Läs mer >

Alice-II-1365-x-600.jpg

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Är du leg sjuksköterska och önskar nya möjligheter? Vår arbetsplats genomsyras av gott samarbete, god struktur, korta beslutsvägar. 

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

skolverket-webb.jpg

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >


Verksamhets/Läkarchef ASIH & SPSV Nord
Enhetschef ASIH Järfälla
Bitr. Verksamhetschef & Enhetschef ASIH/SPSV Nord / Enhetschef SPSV Lidingö
Tf Enhetschef Aleris ASIH Trygg Hem
Enhetschef ASIH Sollentuna & Västerort
Bitr Verksamhetschef Aleris ASIH & SPSV Syd
Verksamhetschef Aleris ASIH & SPSV Syd
Enhetschef Aleris ASIH Botkyrka & ASIH Huddinge
Enhetschef ASIH Söderort & ASIH Tyresö
Back to top