Vad är ASIH?

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård. Sjukvårdsinsatserna utförs av ett medicinskt kvalificerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och dietist.

asih_1800x600.jpg