Vård genom oss och våra ASIH-team

Vårdval ASIH ger dig möjlighet att välja vem som ska utföra den vård som du är i behov av. Vi kan ansluta patienter till våra ASIH-team både i Södra och Norra Region Stockholm.

ASIH-Sjuksköterska-1360x600.jpg