Vård genom oss - vårdval ASIH

Vårdvalet ger dig möjlighet att välja vem som ska utföra den vård som du är i behov av. Vi kan ansluta patienter i både i Södra och Norra Stockholm. Oavsett vilken vårdgivare du väljer måste du fylla i en ansökan.