Skip to Content

Basal Hemsjukvård, Kvällar nätter och helger

En del av Aleris Närsjukvård

Basal Hemsjukvård, Västerort samt Nordväst på uppdrag av Region Stockholm.

En förlängning av vården när din vårdcentral är stängd.

Vi utför uppdrag från klockan 17:00 till 08:00, vardagar och hela dygnet under helger och röda dagar. Ett nytt uppdrag innebär att vi dagtid besöker patienter listade hos Märsta Läkarhus och Närvård. Våra hemsjukvårdsteam utgår från Bromma samt Sollentuna och Upplands Väsby. Vårt nystartade team för Solna, utgår från lokalerna i Sollentuna.

Våra medarbetare i Basala Hemsjukvården är vana att hantera, planera och utför sina uppdrag väl. Det är en hel del patientbesök och en hel del logistik som utförs dagligen men som vi har stor erfarenhet av att kunna hantera mycket professionellt. Uppdragen förmedlas till oss från din ordinarie husläkarmottagning/vårdcentral. 

Aleris Närsjukvård arbetar starkt med närhetsprincipen och har därför satsat på mindre team närmre patienten för att snabbt nå dem i området. Vårt mål är att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga service.

En del av uppdraget styrs från 1177 Vårdguiden.

Behov av medicinsk bedömning i hemmet förmedlas via 1177  Vårdguiden. Bedömningsbesök genomförs av våra sjuksköterskor eller distriktssköterskor.
Verksamhetschef Aleris Basal Hemsjukvård, Västerort & Nordväst
tf Enhetschef Aleris Basal Hemsjukvård Nordväst Sollentunateamet
Enhetschef Basala Hemsjukvård Nordväst Väsby-teamet
Enhetschef Basal Hemsjukvård, Västerort Bromma-teamet
Enhetschef & bitr. Verksamhetschef

Teamet-runt-patienten-1300x600.jpg

Att arbeta som läkare inom Aleris Närsjukvård

Som läkare har vi vana att arbeta i multidisciplinära team och i dialog med olika yrkeskategorier skapa de bästa förutsättningarna för patienten. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där Aleris värderingar, ansvarsfullt, enkelt, innovativt som vägleder oss i vårt dagliga arbete. 

Läs mer >

vardavdel-26-1300x600.jpg

Att arbeta som sjuksköterska i Aleris Närsjukvård

Inom Aleris Närsjukvård finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Verksamheterna innefattar både specialiserad slutenvård och en stor öppenvård. Träffa våra sjuksköterskor som valt att arbeta inom några av våra verksamheter inom avancerad sjukvård i hemmet, basal hemsjukvård, geriatrik, närakuter, specialiserad palliativ vård och rehabilitering med patienter som är multisjuka och har komplexa vårdbehov. Flera olika arbetsmiljöer som ger erfarenhet och kunskap i massor.

Läs mer >

Hembesök i ASIH

Vill du jobba hos oss i Aleris ASIH, och möta patienterna i deras egna hem.

Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och som vill jobba med ett nära stöd från kollegor och team, men även dig som tycker om att arbeta självständigt.

Läs mer >

Alice-II-1365-x-600.jpg

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Är du leg sjuksköterska och önskar nya möjligheter? Vår arbetsplats genomsyras av gott samarbete, god struktur, korta beslutsvägar. 

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

skolverket-webb.jpg

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

Back to top