Skip to Content

Basal Hemsjukvård

Kvällar nätter och helger

En förlängning av vården när din vårdcentral är stängd.

Vi utför uppdrag från klockan 17:00 till 08:00, vardagar och hela dygnet under helger och röda dagar. Våra hemsjukvårdsteam utgår från Bromma samt Sollentuna och Upplands Väsby.

Våra medarbetare i Basala Hemsjukvården är vana att hantera, planera och utför sina uppdrag väl. Det är en hel del patientbesök och en hel del logistik som utförs dagligen men som vi har stor erfarenhet av att kunna hantera mycket professionellt. Uppdragen förmedlas till oss från din ordinarie husläkarmottagning/vårdcentral. 

 

Aleris Närsjukvård arbetar starkt med närhetsprincipen och har därför satsat på mindre team närmre patienten för att snabbt nå dem i området. Vårt mål är att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga service.

 

En del av uppdraget styrs från 1177 Vårdguiden.

Behov av medicinsk bedömning i hemmet förmedlas via 1177  Vårdguiden. Bedömningsbesök genomförs av våra sjuksköterskor eller distriktssköterskor.


Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Lediga jobb

Lediga jobb

Här kan du se vilka tjänster som är lediga just nu. Välkommen med din ansökan!

Läs mer >

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

Back to top