Skip to Content

Palliativ vård

En del av Aleris Närsjukvård

Specialiserade palliativa vårdavdelningar på uppdrag av Region Stockholm

SPSV - Specialiserad Palliativ slutenvård

Inom Region Stockholm, finns våra tre palliativa avdelningar i Handen, på Lidingö och i Upplands Väsby där vi tar emot patienter oavsett bostadsort. Man kan som patient och närstående välja mellan de tre vårdavdelningarna utifrån det behov och den situation som passar just er.

När livet tar en annan riktning blir patientens önskemål och villkor en viktig del av vården.

Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt, ur fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt perspektiv. 

Den personal som arbetar med palliativa patienter är specialiserade på symtomlindring och miljön på de palliativa avdelningarna är skräddarsydd för att patienter och närstående ska kunna tillbringa den sista tiden tillsammans under så goda former som möjligt.

 

Våra patienters välbefinnande är det viktigaste i vårt arbete.

Vi är noga med att möta varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en tydlig modell för detta. Vår uppgift är att göra patientens tid hos oss så trygg, värdig och symtomfri som möjligt.

För våra palliativa patienter erbjuder vi även ASIH, och det går smidigt att förflytta sig mellan avdelning och den avancerade hemsjukvården beroende på hur sjukdomen och symtomen utvecklar sig. 

Specialiserad palliativ slutenvård är ett länsövergripande uppdrag. 

 Din vårdplan

Din vårdplan

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga.

Läs mer >

Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

STELPA - Vi swipar med patienterna!

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

Vi stödjer även dina närstående

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas.

Läs mer >

Lugn och stillhet

Besök hos Covid-19 patient i livets slut

Om du har närstående som vårdas hos oss och befinner sig i livets slut gäller våra restriktioner kring besök.

Läs mer >

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer.

Läs mer >

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Är du leg sjuksköterska och önskar nya möjligheter? Vår arbetsplats genomsyras av gott samarbete, god struktur, korta beslutsvägar. 

Läs mer >

Remittera till Specialiserad Palliativ vård

Våra palliativa avdelningar Handen, Lidingö, Väsby tar emot patienter från hela Region Stockholm.

Läs mer >

Back to top