Skip to Content

Palliativ vård

En del av Aleris Närsjukvård

Specialiserade palliativa vårdavdelningar på uppdrag av Region Stockholm

SPSV - Specialiserad Palliativ slutenvård

Inom Region Stockholm, finns våra palliativa avdelningar i Handen och på Lidingö, där vi tar emot patienter oavsett bostadsort. Man kan som patient och närstående välja mellan vårdavdelningarna utifrån det behov och den situation som passar just er. Från och med 31 december 2022 stängs vår palliativa avdelning i Upplands Väsby.

När livet tar en annan riktning blir patientens önskemål och villkor en viktig del av vården.

Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt, ur fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt perspektiv. 

Den personal som arbetar med palliativa patienter är specialiserade på symtomlindring och miljön på de palliativa avdelningarna är skräddarsydd för att patienter och närstående ska kunna tillbringa den sista tiden tillsammans under så goda former som möjligt.

 

Våra patienters välbefinnande är det viktigaste i vårt arbete.

Vi är noga med att möta varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en tydlig modell för detta. Vår uppgift är att göra patientens tid hos oss så trygg, värdig och symtomfri som möjligt.

För våra palliativa patienter erbjuder vi även ASIH, och det går smidigt att förflytta sig mellan avdelning och den avancerade hemsjukvården beroende på hur sjukdomen och symtomen utvecklar sig. 

Specialiserad palliativ slutenvård är ett länsövergripande uppdrag. 

 oppenvard-3-1300x600.jpg

Din vårdplan

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina närstående.

Läs mer >

Stelpa-köpt-bild-beskuren-1267-x627.jpg

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

37010929-närståendekontakt-1300x600.jpg

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas.

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >


Teamet-runt-patienten-1300x600.jpg

Att arbeta som läkare inom Aleris Närsjukvård

Som läkare har vi vana att arbeta i multidisciplinära team och i dialog med olika yrkeskategorier skapa de bästa förutsättningarna för patienten. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där Aleris värderingar, ansvarsfullt, enkelt, innovativt som vägleder oss i vårt dagliga arbete. 

Läs mer >

vardavdel-26-1300x600.jpg

Att arbeta som sjuksköterska i Aleris Närsjukvård

Inom Aleris Närsjukvård finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Verksamheterna innefattar både specialiserad slutenvård och en stor öppenvård. Träffa våra sjuksköterskor som valt att arbeta inom några av våra verksamheter inom avancerad sjukvård i hemmet, basal hemsjukvård, geriatrik, närakuter, specialiserad palliativ vård och rehabilitering med patienter som är multisjuka och har komplexa vårdbehov. Flera olika arbetsmiljöer som ger erfarenhet och kunskap i massor.

Läs mer >

Hembesök i ASIH

Vill du jobba hos oss i Aleris ASIH, och möta patienterna i deras egna hem.

Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och som vill jobba med ett nära stöd från kollegor och team, men även dig som tycker om att arbeta självständigt.

Läs mer >

Alice-II-1365-x-600.jpg

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Är du leg sjuksköterska och önskar nya möjligheter? Vår arbetsplats genomsyras av gott samarbete, god struktur, korta beslutsvägar. 

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

skolverket-webb.jpg

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

Back to top