Skip to Content

Synpunkter och förbättringsförslag

Ann-Louise Rönnblad

Verksamhets/Läkarchef

Verksamhetschef och Läkarchef för våra ASIH-enheter och Specialiserad Palliativ slutenvårdsavdelningar i norra Region Stockholm

Anna Lundin

Enhetschef

ASIH Järfälla och Västerort

Anna Schwartz

Tf. Verksamhetschef

Aleris Rudans Vårdcentral

Annika Luthman

VD-assistent och enhetschef för medicinska sekreterare

Back to top