Skip to Content

Synpunkter och förbättringsförslag

Ann-Louise Rönnblad

Verksamhets/Läkarchef

Verksamhetschef och Läkarchef för våra ASIH-enheter och Specialiserad Palliativ slutenvårdsavdelningar i norra Region Stockholm

Anna Lundin

Enhetschef

Aleris ASIH Järfälla

Anna Schwartz

Tf. Verksamhetschef

Aleris Rudans Vårdcentral

Annika Luthman

VD-assistent och enhetschef för medicinska sekreterare

Carina Sühl Öberg

Verksamhetschef

Verksamhetschef för Handengeriatriken

Charlotte Julius

Verksamhetschef

Aleris Dalengeriatriken

Back to top