Skip to Content

Specialistvård Ögon

Liksom många andra delar i kroppen påverkas ögat med åldern och kan leda till synförändringar. Med dagens sofistikerade behandlingsmetoder kan många ögonproblem behandlas, säkert och smärtfritt. På våra mottagningar utförs alla undersökningar av våra specialistläkare, ögonsjuksköterskor och optiker. Vi undersöker dina ögon för synnedsättning, grå- och grön starr (Glaukom) och diabetes. Du kan även komma till oss vid blödning i ögat, akut bindhinneinflammation eller glaskroppsavlossning. 

Till våra ögonmottagningar kan du komma utan remiss. Vissa av våra mottagningar erbjuder vård för dig med privat sjukvårdsförsäkring och de flesta tar emot dig som betalar vården helt privat.  Ögonmottagning och gråstarrsoperationer utförs på uppdrag av regionen (tidigare landstinget). Det innebär att du betalar samma patientavgift som för annan offentlig sjukvård. Hos oss gäller självklart högkostnadskort.

Gråstarr

Gråstarr

Katarakt

Gråstarrsoperationen är den vanligaste operationen i Sverige och det utförs årligen närmare 100 000 operationer. Den operationsmetod som används vid grå starr kallas fako och är både säker och väl beprövad.

Läs mer >

Få hjälp med dina torra ögon

Få hjälp med dina torra ögon

Orsak och behandling

Aleris ögonmottagningar erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av patienter med torra ögon. Bild: SantenPharma AB.

Läs mer >

RLE medfinansiering av speciallinser

Medfinansiering av speciallinser

Synfelsbehandling med speciallins vid gråstarrsoperation

Nu kan du välja en speciallins (torisk, multifokal eller torisk-multifokal) när du opereras för grå starr, och enbart betala mellanskillnaden i Stockholm och i Skåne.

Så funkar medfinansiering
Laserbehandling mot högt ögontryck

Laserbehandling mot högt ögontryck

SLT - Selective Laser Trabeculoplasty

SLT är en laserbehandling av det så kallade trabekelverket. Trabekelverket är ett dräneringssystem för kammarvätskan i ögat.

Läs mer >

Synfel

Synfel

Beskrivning av olika synfel

Att ha ett synfel innebär att du ser dåligt på nära eller långt håll eller både och. Synfel kan korrigeras på olika sätt exempelvis med glasögon eller kontaktlinser.

Läs mer >


Back to top