Skip to Content

Ögonmottagning


35836?.GetImageAltText()

Laserbehandling mot högt ögontryck

SLT - Selective Laser Trabeculoplasty

SLT är en laserbehandling av det så kallade trabekelverket. Trabekelverket är ett dräneringssystem för kammarvätskan i ögat.

Läs mer >


Back to top