Bättre rådgivning och smärtbehandling vid hysterektomi genom titthålskirurgi