Skip to Content

Forskning & Utveckling

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU).Hälsoverktyg

En god livsstil med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är viktigt för alla men det har visat sig vara ännu viktigare för personer som till följd av skada eller sjukdom har ändrade förutsättningar och minskade marginaler i sin vardag.

Läs mer

Filmade föreläsningar

Kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Därför bedriver vi bland annat årligen återkommande FoU-dagar och andra föreläsningars arrangemang. Presentationerna filmas och läggs successivt upp på vår egen YouTube-kanal och här på hemsidan.

Läs mer

Vetenskapliga artiklar

Läs mer


Back to top