Rullstolsskolan – Drivkraft

Rullstolsskolan är en kurs för de som vill förbättra sin förmåga att manövrera sin rullstol. Den vänder sig till rullstolsanvändare oavsett ålder samt neurologisk diagnos. Drivkraftmetoden är en sammansatt metodik som utvecklats under 25 års arbete med Rullstolsskolan. Den bygger på förebildsledd teknikträning med successiv anpassning av rullstolen och gruppsynergier samt teoretisk rullstolskunskap såsom resa i rullstol, hjälpmedel, bostadsanpassning etc DWMT (Drivkraft Wheelchair Manouvre Test) är ett färdighetstest utifrån rullstolsmanövrering som grundar sig på svenska normer och förutsättningar. Testtillfälle innan kursstart samt vid kursavslut.

drivkraftbok-1200x500.jpg