Ett hållbart Aleris

Aleris långsiktiga mål är att skapa värde för individer och samhälle och leda vägen till morgondagens hälsa och vård. Därför genomsyras allt vi gör av ett hållbarhetsperspektiv. För att ge god vård krävs både engagerade och kunniga medarbetare och omfattande planering och uppföljning på alla områden – från medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och säkerhet till arbetsmetoder och tillgänglighet.

bada_1200x500.jpg