Nationella kvalitetsregister

För oss är det viktigt att du som patient är nöjd efter ditt besök. Det medicinska kvalitetsarbetet följs upp löpande genom bland annat rapportering till nationella kvalitetsregister.