Skip to Content

Synpunkter och klagomål

Vi på Aleris vill att du ska känna dig nöjd med den vård du får av oss. Därför är vi glada för din återkoppling eftersom den hjälper oss i vår fortsatta utveckling av verksamheten.

Om det uppstår något problem under ett besök är vi tacksamma om du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som har hänt. Kontakta i första hand den som är chef på den enhet där du fick din vård. Du kan antingen ringa eller skicka brev. Kontaktuppgifter hittar du under respektive enhet.

Det finns även instanser utanför Aleris som du kan vända dig till med dina synpunkter, till exempel Patientnämnden, Patientombud och IVO (Inspektionen för vård och Omsorg). 

Läs mer om dina rättigheter och till vilka instanser du kan vända dig till på 1177 Vårdguiden. Där finner du aktuella kontaktuppgifter.

Back to top