Skip to Content

Aleris

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.

Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv samtidigt som vi bidrar till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar. Vi vill leda vägen till morgondagens hälsa och vård genom att långsiktigt driva utveckling och skapa kontinuitet. Vår mission är att vi vill göra skillnad för dig där du är – när du behöver det. Det är grunden i vår kvalitetsagenda, som handlar om både medicinska resultat, kundnöjdhet och vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Aleris värderingar är att agera ansvarsfullt, att förenkla för såväl patienter som medarbetare och genom innovation utveckla vården.

Aleris omsätter drygt 6 miljarder kronor och ägs av Triton.

 

Årsredovisning 2020

Back to top