322 av 323 medarbetare väljer att följa med över till Region Gävleborg

Intresset för att fortsätta arbeta vid Bollnäs sjukhus när Region Gävleborg tar över verksamheten den 1 november är mycket stort. Bara en medarbetare kommer att lämna sjukhuset i samband med övergången.