Aleris Elisabethsjukhuset avlastar Akademiska sjukhuset med överviktskirurgi

Tidigt i pandemin svarade Aleris på regionernas behov att ställa om sin verksamhet för att möta det stora behovet av vård. Nu har Region Uppsala gett Aleris Elisabethsjukhuset i uppdrag att avlasta Akademiska sjukhuset med överviktskirurgi.

invigning obesitas_header.jpg