Aleris i nationell studie för screening av tarmcancer

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Aleris Medilab deltar i forskningen för att upptäcka cancern tidigt och öka chansen till överlevnad, ett arbete som bland annat möjliggjorts genom bidrag från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond.

Porträtt Christian Löwbeer