Att välja läkare och annan vårdpersonal inom primärvården och den öppna specialistvården

I Sverige kan du välja var du vill få din vård inom primärvården och den öppna specialistvården oavsett var i Sverige du är folkbokförd. Dina rättigheter som patient utgår från Patientlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Patientsäkerhetslagen.

tva-lakare-2021.jpg