Besökslättnader inom Aleris verksamheter

1 juli 2021: Nu lättas flera restriktioner. I takt med att antalet sjukdomsfall och antalet dödsfall har minskat i befolkningen, kan ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder genomföras.