Vad är en närakut och hur fungerar det?

När du är i behov av akutvård finns närakuterna. Dit vänder du dig för hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte kan vänta tills nästa dag men inte är livshotande och behöver det stora sjukhusets resurser. Men hur går det till på en närakut och kan både barn och vuxna vända sig till en närakut. Sjuksköterskan och verksamhetschefen Martina Meyer hjälper oss att förstå.

211018-Martina_Reder-ut-Närakuter-Header-1200x500px.jpg