Ny metod för att bota ”Snarksjukan”

Snarkning är ibland så allvarligt att det kan klassas som hälsovådligt. Den mest allvarliga formen, obstruktive sömnapné, OSAS, har stor påverkan på vår globala hälsa och sjukdomen är en vanlig riskfaktor vid andra sjukdomar som till exempel högt blodtryck och stroke.